Inovační systém kraje

V Moravskoslezském kraji existuje poměrně vyspělý inovační systém, který se odráží v jednotlivých ve vertikálních a horizontálních prioritách (potažmo jejich specifických cílech) uvedených v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020. Za účelem podpory a rozvoje inovačního sytému v regionu fungují základní inovační struktury, které pomáhají udržet směr jeho vývoje a přispívají tak k naplňování zmíněné strategie. Tato podpora inovačního systému probíhá prostřednictvím projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bližší informace o strategii, strukturách a projektu Smart akcelerátor jsou uvedeny pod jednotlivými záložkami.


Tisk Nahoru Zpět