Poslední e-novinky z projektu InNOBorder!

Projekt InNOBorder ke dni 30.9.2013 končí. V rámci projektu jsme připravili několik dokumentů, které je možné využít, a to: Návrhy na aktualizace regionálních inovačních systém a také Manuál o možnostech a způsobech zavádění inovací do praxe a kooperace průmyslu s univerzitami. Tyto dokumenty, vč. posledních - šestých - e-novinek můžete nalézt na projektových stránkách.

Projekt InNOBorder byl spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovensko a byl realizován ve spolupráci pěti partnerských regionů.


zpět na seznam novinek