Veřejná soutěž v programu ALFA!

Dne 1.11.2013 vyhlásila Technologická agentura ČR veřejnou soutěž  ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 12. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.
Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
3. Udržitelný rozvoj dopravy

Uchazeči pak mohou být podniky a výzkumné organizace.

      zpět na seznam novinek