Česká inovace - soutěž!

Dne 10.9.2013 byla vyhlášena soutěž Česká inovace.

Do soutěže se mohou přihlásit jak fyzické osoby (starší 18 let s plnou právní způsobilostí k právním úkonům), například podnikatelé, studenti či další fyzické osoby – tak i právnické osoby, například obchodní společnosti, a to jak začínající, tak s dlouhodobější existencí na trhu. Od loňského roku je soutěž otevřena i pro organizace veřejné správy. Fyzické osoby se mohou zúčastnit buď jako jednotlivci, nebo jako týmy složené z těchto jednotlivců.

Klíčovou cílovou skupinou soutěže jsou fyzické a právnické osoby žijící či podnikající na území České republiky, kteří mají chuť neustále zlepšovat věci kolem sebe, přicházejí s novými nápady a mají odhodlání.

Původní lhůta pro podávání přihlášek (15.11.2013) byla prodloužena do 6.12.2013. Česká inovace  vyhlašuje tuto soutěž každý rok a prostřednictvím této soutěže chce oslovit inovátory bez ohledu na jejich věk, odvětví, ve kterém pracují, nebo zkušenosti. Cílem je dát prostor pro zviditelnění a propagaci jejich inovativních nápadů jak v ČR, tak na mezinárodní scéně.

Ocenění budou udělené kategoriím Inovační nápad, Nadějná inovace, Inovační hvězda, Inovativní firma, Inovace ve veřejné správě, Hlavní cena Česká inovace a Speciální cena za společenskou prospěšnost inovace.

Více informací  na stránkách České inovace.

zpět na seznam novinek