Seminář Seed/Venture kapitálový fond

Dne 7.11.2011 se v Ostravě uskuteční seminář Seed/Venture kapitálový fond. Tento seminář je určen pro studenty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě. Je součástí cyklu informačních akcí na vysokých školách k problematice Seed/Venture kapitálového fondu, který je připravován jako nový nástroj podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Seminář je určen především vysokoškolským studentům, doktorandům a výzkumným pracovníkům se zájmem o podnikání, při němž by mohli využít tzv. rizikový kapitál, vítáni jsou i pracovníci center transferu technologií, parků, inkubátorů a rovněž podnikatelé. Cílem je vysvětlit princip fungování Seed/Venture kapitálového fondu a motivovat potenciální příjemce ke spolupráci.

Přihlášení zde.

zpět na seznam novinek