Nová studie o sociálních inovacích!

Evropská komise vydala novou studii o sociálních inovacích: „Výzkum sociálních inovací v Evropské unii: přístupy, zjištění a budoucí směřování.“ Tato publikace poskytuje systematický přehled výsledků 17 evropských projektů a zkoumá, jak tyto projekty přistupovaly k sociálním inovacím z hlediska teorie, metodologie, úrovně analýzy aj. Cílem bylo srozumitelným způsobem představit výsledky a hlavní zjištění z této oblasti tvůrcům politik, zúčastněným stranám i širší veřejnosti. Zpráva obsahuje také zásadní doporučení pro budoucí výzkumné postupy v oblasti sociálních inovací v Horizontu 2020.

 Publikaci si můžete stáhnout zde.

zpět na seznam novinek