Nový portál MERIL -  „Big Science“!

Nový portál MERIL zobrazuje informace a odkazy na v současnosti více než 400 volně přístupných zařízení po celé Evropě, od laboratoří pro výzkum mozku Aalto Neuroimaging Lab v Helsinkách po astronomickou observatoř Yebes Astronomical Observatory u Madridu.

Portál usiluje o komplexní katalogizaci všech typů výzkumných infrastruktur. To jsou z veřejných zdrojů financovaná centra pro laboratorní techniku, akademické počítačové sítě, vědecké databáze nebo přístroje "big science", které jsou volně k dispozici pro všechny výzkumníky.

Portál MERIL si klade za cíl:

  • Zjednodušit přístup vědců ke zdrojům, službám a zařízením nabízenými moderními vědeckými infrastrukturami.
  • Podpořit jednotlivé výzkumné infrastruktury zviditelněním jejich profilu a podpořit větší smysl pro partnerské spolupráce v Evropě.
  • Umožnit tvůrcům politik hodnotit stav výzkumných infrastruktur napříč Evropou tak, aby se zamezilo vzniku prázdných míst nebo naopak duplikací, a pomoci jim rozhodnout, kam nejlépe nasměrovat finanční prostředky.
  • Podpořit rozvinutí diskuze mezi tvůrci politik a investory výzkumu o financování výzkumných infrastruktur a společných investicích tam, kde je to vhodné.
  • Podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi koordinátory RI s cílem optimalizovat provoz a využívání výzkumných infrastruktur.

Na stránkách portálu naleznete rozhraní pro vyhledávání infrastruktur, dále kritéria a návod pro vložení nové infrastruktury do databáze.

 Odkaz na portál MERIL zde

zpět na seznam novinek