EUROSCIENCE OPEN FORUM Kodaň 2014

Ve dnech 21. června až 26. června 2014 se koná v Kodani Euroscience Open Forum. Tématem Euroscience Open Forum 2014 ESOF 2014 je „Věda vytvářející mosty“.  Jejím cílem je diskuze o nových vědeckých objevech, dalším směřování vědeckého výzkumu v oblasti přírodních věd, humanitních studií a společenských věd.Je očekáván příjezd přibližně 4 500 účastníků z více než 80 zemí, z nichž 400 bude řečníků zahrnujících laureáty Nobelovy ceny, hlavní představitele politiky a obchodu. Konference ESOF je unikátní svou mezinárodní a multidisciplinární ale i národní povahou. Její struktura bude tvořena čtyřmi programy: „Scientific Programme“ (prezentace vědeckých aktivit v nejrůznějších oborech), „Career Programme“ (program zaměřený na mladé evropské vědce), „Science to Business Programme“ (věnovaný vztahu výzkumu a obchodní sféry) a „Science in the City Programme“ (s cílem přiblížit vědeckou kulturu široké veřejnosti). Ad hoc výbory byly od poslední konference v Dublinu - 2012 - doplněny o stálý sekretariát ve Strasbourgu.

ESOF 2014 se zaměří na osm základních témat:

Zdravá společnost, Revoluce mysli, Správa globálních zdrojů, Učení v 21. století, Zelená ekonomika, Hmotný a virtuální svět, Urbanizace, design a obyvatelnost, Věda, demokracie a občanství.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ESOF 2014

Registrace: http://esof2014.org/become-a-partner

zpět na seznam novinek