Nový program EPSILON schválen!

Vládou České republiky byl 18. prosince 2013 schválen Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cílem programu je podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Program je rozdělen do tří podprogramů: 1 - Znalostní ekonomika, 2 - Energetika a materiály, 3 - Životní prostředí.

Příjemci podpory mohou být podniky a výzkumné organizace.

Více informací naleznete na stránkách Technologické agentury ČR.

zpět na seznam novinek