S3 platforma posoudila návrh RIS 3 Moravskoslezského kraje!

Na konci minulého roku zaslala S3 platforma Agentuře pro regionální rozoj, a.s. posudek týkající se vyhodnocení první verze výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci Moravskoslezského kraje (tzv. RIS3). Pokudek hodnotí RIS3 MSK velmi pozitivně, stávající verze RIS3 splňuje veškerá kriteria, která EK klade na obsah a zaměření RIS3. Během prvního čtvrtletí 2014 budou probíhat práce na doplnění požadavků vyplývajících z posudku, tak aby RIS 3 MSK společně s dalšími připomínkami všech regionálních partnerů a ze strany MŠMT byla hotova do konce března tohoto roku.

Posudek k S3 strategii.

zpět na seznam novinek