Získejte finance na podporu podnikání - programy kraje opět vyhlášeny!

Moravskoslezský kraj vyhlásil Program na podporu podnikání s uzávěrkou dne 11.4.2014. Jedná se o dotační tituly:

Dotační titul 1  Podpora spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na inovační vouchery – INOVAČNÍ VOUCHERY.

Tento dotační titul je určen pro malé a střední podniky v Moravskoslezském kraji, které mohou získat až 300.000 Kč na spolupráci na konkrétním úkolu s VŠ či výzkumnou organizací.

Dotační titul 2  Podpora výzkumných a vývojových aktivit (dále jen VaV) podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV – NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE VaV

Tento dotační titul je určen pro malé a střední podniky v Moravskoslezském kraji, které mohou získat až 300.000 Kč na jedno nově vytvořené pracovní místo ve výzkumu a vývoji.

Uzávěrka přihlášek je již 11.4.2014.

Bližší informace naleznete na stránkách kraje.


    zpět na seznam novinek