Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje - pro podniky i výzkumné organizace!

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. 5. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Způsobilými uchazeči jsou jak podniky, tak veřejné výzkumné organizace.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

zpět na seznam novinek