Konzultační den k fondu Mikropůjčkem pro podnikatele!

Dne 28. 5. 2014 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční konzultační den pro potenciální žadatele, kteří mají zájem získat zvýhodněný úvěr.

Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů vykonávající podporovanou ekonomickou činnost na území Moravskoslezského kraje max. 3 roky ode dne zahájení jejich podnikání (tj. ode dne vzniku živnostenského oprávnění k výkonu této činnosti) formou poskytnutí zvýhodněného úvěru na předložený projekt.

Případní zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz

Podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím poskytování mikropůjček II

zpět na seznam novinek