Díky třem miliardám korun bude ArcelorMittal Ostrava ještě ekologičtější!

Nejvýznamnější investicí bude nový kotel za 1,5 miliardy korun, kterým huť ArcelorMittal Ostrava vybaví svou elektrárnu a teplárnu ArcelorMittal Energy Ostrava. Další miliarda a půl pak přispěje na snížení emisí dusíku a oxidu siřičitého na ostatních kotlích.

Celkově se tedy jedná o novinky v hodnotě tří miliard, jen samotný nový kotel však představuje největší investice od 90. let, kdy byla postavena minihuť. Tato modernizace zajistí budoucnost hutě a významně sníží dopad energetiky na životní prostředí a ArcelorMittal Energy Ostrava bude s předstihem plnit budoucí emisní limity EU.

„Jsem opravdu hrdý na to, že navzdory nepříliš příznivým ekonomickým podmínkám realizujeme v huti takto významné investice. Zajištujeme jimi nejen další snížení našeho vlivu na životní prostředí, ale i naši budoucnost,“ přibližuje význam nové investice generální ředitel huti, Tapas Rajderkar.

Nový kotel nahradí čtyři stávající uhelné kotle a touto výměnou dojde k významnému snížení emisí oxidů siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého i prachu při procesu výroby energie, což znamená velký přínos pro životní prostředí. Kromě toho se na energetice ještě testuje již dokončené odsíření za půl miliardy, které sníží emise oxidu siřičitého více než čtyřikrát a realizovat se bude i výstavba zařízení, které o více než polovinu sníží emise oxidů dusíku.

Smlouvu na nový kotel uzavřela ArcelorMittal Energy Ostrava s finskou společností Valmet, která je připravena kotel uvést do provozu v horizontu tří let. Jedná se o technologii, která řeší požadavky náročného hutního provozu a ekologie zároveň a která byla vyvíjena přes třicet let.

zpět na seznam novinek