Přihlaste se do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014!

Čas přihlášení se do soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje se pomalu krátí. Neváhejte a přihlaste se do 2. ročníku soutěže
a staňte se Inovační firmou Moravskoslezského kraje 2014. Určeno pro malé, střední i velké firmy, které v posledních 3 letech uvedly svou  inovaci výrobku, technologie nebo služby na trh.

Termín podání přihlášek je do 14. srpna 2014.

Více informací na http://inovacnifirma.rismsk.cz/, kontaktní osoba: Ing. Pavla Švancerová, svancerova@arr.cz, mob. 731 505 949.

 Vyjádření vítěze minulého ročníku

 „Zda nám byla Inovační soutěž 2013 přínosná? Bráno čistě z ekonomického hlediska: měsíční obrat se nám z průměrné hodnoty  7,3 milionů Kč zvedl na 10 milionů (listopad 2013) a 11,5 milionů (prosinec 2013), jestli je to způsobeno čistě Inovační soutěží, nedokážeme říci. Myslíme však, že i ona měla pozitivní podíl na tomto vývoji. Každopádně považujeme tuto soutěž za přínosnou,“ Ing. Petr Petřík, jednatel firmy Mepac CZ

 

zpět na seznam novinek