Připravujeme Brokerage Event 2014 na téma bezpečnost a ochrana obyvatelstva!

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologický klastr Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Témata konference:

  • Integrace složek Integrovaného záchranného systému
  • Projekty vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti
  • Ochrana obyvatelstva v moderním pojetí
  • Kritická infrastruktura a její ochrana

Můžete se těšit jak na odborníky na tuto tematiku z ČR, tak také na zahraniční experty např. z Německa či Francie.

Akce se koná dne 7.10.2014 v hotelu Imperial v Ostravě.

Více informací a přihlášení v kalendáři akcí ARR.

 

zpět na seznam novinek