Nové nástroje pro rozvoj biotechnologií díky projektu ETTBio!

Ve dnech 27 a 28.3. 2014 se uskutečnilo setkání partnerů projektu ETTBio (Efektivní transfer technologií v oboru biotechnologií) v Tartu v Estonsku. Účastníci měli možnost se blíže seznámit s výsledky výzkumu místní ch biotechnologických firem a univerzit v oblasti reprodukční medicíny a genomiky. Kromě toho byly všemi partnery prezentovány případové studie vycházející ze zkušenosti jiných regionů a tyto budou v ostatních regionech uplatněny jako nové nástroje pro rozvoj biotechnologií, ať už v samotné oblasti výzkumu, tak v oblasti vzdělávání, případně v oblasti financování začínajících biotechnologických firem.

zpět na seznam novinek