Více než 120 účastníků Brokerage Eventu 2014 na téma nové trendy při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva!

ARR spolu s Moravskoslezským krajem, Hasičským záchranným sborem MSK, Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologickým klastrem uspořádala v Ostravě v úterý 7.10. další Brokerage Event, tentokráte na téma nových technologií a materiálů využívaných záchranáři při ochraně obyvatelstva, podniků i kritické infrastruktury.

ARR spolu s Moravskoslezským krajem, Hasičským záchranným sborem MSK, Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologickým klastrem uspořádala v Ostravě v úterý 7.10. další Brokerage Event, tentokráte na téma nových technologií a materiálů využívaných záchranáři při ochraně obyvatelstva, podniků i kritické infrastruktury.

Celkem se zúčastnilo více než 120 zástupců záchranných složek včetně hasičů a dále odborníci z veřejné správy, univerzit i firem. Přijeli odborníci od nás, ale také z Francie nebo Německa.

„Cílem konference je vždy poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu zkušeností v konkrétní výzkumné oblasti a najít možné cesty spolupráce. Letos jsme se na Brokerage Event zaměřili na záchranné složky – integraci záchranářů, projekty vědy výzkumu určené k zajištění bezpečnosti obyvatel, ochranu obyvatel, průmyslu kritické infrastruktury," přiblížila ředitelka ARR Petra Chovanioková. Zúčastnili se zástupci firem, vysokých škol, výzkumných pracovišť a ústavů v oboru bezpečnostní techniky a vývoje technologií, lidé z veřejné správy zabývající se krizovým řízením a ochranou obyvatelstva a infrastruktury a pochopitelně lidé z praxe - hasiči a další záchranáři.

Odborníci z Francie, Německa a Slovenska přivezli na konferenci témata zaměřená na tamní ochranu jednotlivých průmyslových odvětví a kritické infrastruktury. Experti z Hasičského záchranného sboru ČR i MSK pak seznámili účastníky se zkušenostmi z řízení záchranných operací. Využití záchranných systémů v krizových situacích nebo výzkum a inovace v chemických odvětvích pro větší bezpečnost lidí – to jsou témata pro odborníky z ostravské VŠB-TU. Tato a další témata mohli odborníci probrat i v užších skupinách tak, aby Brokerage Event přinesl výměnu zkušeností a přenos vyzkoušených osvědčených postupů či naopak inovací mezi odborníky i praktiky na poli ochrany obyvatelstva a infrastruktury. Všechny prezentace jsou ke stažení na webu ARR.

Děkujeme všem partnerům za pomoc při přípravě akce a za zajištění odborné úrovně konference!

zpět na seznam novinek