Příprava Národní inovační strategie se blíží k cíli!

V pořadí třetí verze národní RIS3 strategie byla v těchto dnech dokončena. Do této verze byly promítnuty podněty a připomínky zejména ze strany Úřadu vlády, Akademie věd, či MPO.  Národní RIS3 již byla představena národním inovačním platformám, které přispěly ke zpřesnění navrhovaných oblastí specializace a k usměrnění navrhovaných opatření a nástrojů. Nyní bude materiál předložen do meziresortního připomínkového řízení a následně vládě ČR k projednání. Projednání vládou se předpokládá v prosinci, a ještě do konce roku by měl být materiál zaslán Evropské komisi, která posoudí soulad dokumentu s RIS3 metodikou a funkčnost nastavení implementačních vazeb mezi RIS3 strategií a relevantními operačními programy příštího programovacího období. První předpoklad k čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace by měl být tedy splněn.

RIS3 strategie ke stažení.

zpět na seznam novinek