ArcelorMittal Ostrava vyvinula a vyrábí speciální svodidlo pro motorkáře. To se nyní začíná instalovat na české silnice.

Huť ArcelorMittal Ostrava vyvinula speciální svodidlo se spodní pásnicí. Svodidlo v případě nehody zabrání podjetí svodidla motocyklisty, které často bývá příčinou vážných zranění.

Spodní pásnice navíc při nehodě zmírní negativní účinky nárazu člověka do sloupku svodidla. 

Při výrobě svodidla s označením JSAM-M/H1 uplatnila ostravská hutní společnost dlouholeté zkušenosti s vývojem svodidel. Ke klasickému svodidlu navrhla vhodné tvary spodních pásnic a distančních prvků. Po vývoji a výrobě motorkářského svodidla následovala úspěšná bariérová zkouška, certifikace a schválení záchytného systému Ministerstvem dopravy ČR pro použití na českých pozemních komunikacích. 

První testovací úsek Šebrov na Blanensku, pro který ArcelorMittal Ostrava zdarma vyrobila a nainstalovala 142 metrů nového typu svodidla, byl zprovozněn již v loňském roce. Letos již motorkářské svodidlo zabránilo vážným zraněním dvou motorkářů, kteří zde havarovali. 

Po zkušebním úseku v Šebrově byl na počátku listopadu letošního roku osazen speciálním svodidlem 1 600 metrů dlouhý úsek mezi Ústím nad Orlicí a odbočkou Andrlův Chlum v Pardubickém kraji. Jedná se tak o zatím nejdelší úsek v České republice, kde je první schválené svodidlo s ochranou proti podjetí motorkářů v ČR nainstalováno. Instalaci svodidla v Ústí nad Orlicí provádí ostravská huť ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Zadavatelem zakázky je Pardubický kraj a realizátorem společnost Značky Morava. Instalace svodidla na další úseky se připravuje. 

„Speciální motorkářské svodidlo se nyní postupně dostává na české silnice. Je krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a naplňování Vize nula. Svodidlo, na jehož vývoji jsme pracovali od roku 2008, pomůže zmírnit či dokonce eliminovat následky nehod motocyklistů, kterými bývají vážná či smrtelná zranění,“ říkáRichard Toman, vedoucí oddělení důlních výztuží a svodidel v ArcelorMittal Ostrava. 

Z ostravské huti, kde se záchytné systémy vyrábějí už od roku 1969, pochází více než osmdesát procent svodidel na českých silnicích. Tehdejší Nová huť Klementa Gottwalda, nyní ArcelorMittal Ostrava, je již několik desetiletí jediným českým výrobcem svodidel. Nejrozšířenější svodidlo na našich silnicích, typ NH4, nese zkratku původního názvu podniku. Od počátku výroby svodidel vyrobila ArcelorMittal Ostrava téměř 45 000 kilometrů svodidel. S rezervou by se jimi obtočila Země kolem rovníku (40 000 kilometrů).

 

zpět na seznam novinek