Zastupitelstvo MSK rozhodlo o letošních příjemcích dotací

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o letošních příjemcích dotací Programu na podporu podnikání a Programu na podporu start-ups.

V Programu na podporu podnikání byly poskytnuty dotace na dva dotační tituly - Inovační vouchery a Nové pracovní místa ve výzkumu a vývoji.

Celkem bylo  předloženo 27 žádostí, s celkovými požadavky na dotaci ve výši 7.465.500 Kč.  V rámci Inovačních voucherů bylo podáno 24 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 6.627.500 Kč. V rámci Nových pracovních míst pak byly podány 3 žádosti s celkovým požadavkem na dotace 838.000 Kč.

Dotaci pak získalo:

  • Inovační vouchery - 7 projektů (1.965.000 Kč), 
  • Nová pracovní místa ve výzkumu a vývoji -  2 projekty (540.600 Kč).

V rámci Programu na podporu Start-ups bylo přijato celkem 30 žádostí o dotaci. Z toho 11 žádostí ve výši 797.600 Kč pro titul Nájemné v podnikatelských inkubátorech  a 19 žádostí ve výši 1.109.200 Kč v titulu Poradenství pro podnikatele.

Na dotaci pak dosáhlo: 

  • Nájemné v podnikatelských inkubátorech - 11 žádostí (500.000 Kč)
  • Poradenství pro podnikatele - 14 žádostí (1.100.500 Kč)

Seznam podpořených projektů můžete nalézt na webu kraje. (materiál č 10/21 a 10/16).

zpět na seznam novinek