Připojte se ke sběru strategických projektových záměrů pro oblast inovací!

Moravskoslezský kraj a Agentura pro regionální rozvoj zahájili - v rámci přípravy na nové programovací období 2014-2020 -mapování poptávky po velkých projektech, které mají strategický význam pro rozvoj kraje a mají potenciál být spolufinancovány ze Strukturálních fondů v novém programovacím období.

V první etapě bude mapována poptávka po velkých projektech. Jedním ze základních kritérií pro rozlišení velkého projektu je rozpočet, který by u infrastrukturních projektů týkajících se dopravy či životního prostředí měl být větší než 100 mil. Kč a u projektů inovací nebo výzkumu a vývoje min. 50 mil. Kč.
V průběhu února a března 2013 bude provedeno terénní šetření mezi potenciálními žadateli a bude provedena analýza schopnosti subjektů v regionu tento typ projektů připravit a realizovat. Následně bude vytvořen indikativní seznam velkých a strategických projektů, jenž by měl být zohledněn při vyjednávání finální podoby nových operačních programů a jejich prioritních oblastí.


Pokud Vaše organizace připravuje velký strategický projekt, informujte prosím zpracovatele šetření. U projektů v oblasti vzdělávání můžete svůj zájem vyjádřit na adrese 2014+@kr-moravskoslezsky.cz a v dalších oblastech na adrese pelc@arr.cz. Formulář k vyplnění projektového záměru si můžete stáhnout zde.

Sesbírané projektové záměry pak budou sloužit jako důležitý argumentační podklad v rámci přípravy na programovací období 2014-2020.

zpět na seznam novinek