Žádejte o dotaci na nové pracovní místo ve výzkumu a vývoji

Malé a střední podniky z Moravskoslezského kraje s živnostenským oprávněním k výzkumné a vývojové činnosti opět mohou žádat o dotaci na nové pracovní místo ve výzkumu a vývoji, a to do 10.4.2015. Z této dotace firma může uhradit mzdové náklady výzkumníka vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění, náklady na certifikovaná odborná školení, a to na  nově zřízené pracovní místo (zřízené nejdříve od 1. 1. 2015). Získat je možno až 300.000 Kč (50% nákladů na pracovní místo). Více informací u Ing. Romana Honeše, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 595 622 461, roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz nebo na webu kraje.

 

zpět na seznam novinek