Představili jsme možnosti programu CzechLink

Dne 24. 3. 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje workshop na téma POSÍLENÍ SPOLEČNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM KAPITÁLOVÉHO VSTUPU – FÚZE A AKVIZICE. Workshopu se zúčastnili zástupci firem ze zpracovatelského průmyslu a startupy, kterým byly v první části představeny dva programy agentury CzechInvest – projekt kapitálových účastí CzechLink (určený pro firmy starší 5 let ze zpracovatelského průmyslu) a projekt CzechLink Start zaměřený na startupy (inovativní technologické společnosti). Cílem projektů je na jedné straně kvalifikovaně pomoci českým společnostem při hledání investora a na straně druhé nabídnout služby investorům hledajícím akvizice a nákupy majetkových podílů. V druhé části navázali příklady z praxe poradci ze společnosti Erste Corporate Banking a advokátní kanceláře Kinstellar. Jan Drnek z Erste sdílel své zkušenosti s prodejem a nákupem firmy a upozornil na nejčastější chyby při realizaci těchto transakcí. Neméně zajímavý příspěvek pak přednesl Jan Juroška z Kinstellaru, který prakticky provedl účastníky procesem projede/nákupu firmy po právní stránce.

 Všechny prezentace ze semináře je možno stáhnout na webu ARR.

 

zpět na seznam novinek