Nově vyhlášena výzva pro inovativní projekty!

Dne 20. 2. 2013 bylo vyhlášeno II. prodloužení IV. Výzvy k předkládání projektů v programu Inovace – Inovační projekt, které je určeno malým, středním i velkým podnikům. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 2,4 mld. Kč. Žádosti o dotaci podávají žadatelé ve dvou krocích (registrační a plná žádost) přes internetovou aplikaci eAccount.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

a) Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

b) Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory)

  • dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč pro a), b)
  • dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč pro a), b) realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu (seznam regionů je uveden v příloze Výzvy)
  • procentuální výše podpory je u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40%, v regionu Jihozápad pak u malých podniků 50%, středních podniků 40%, velkých podniků 30%

Příjem registračních žádostí bude probíhat od 8.3.2013 6:00 hod. do 22.3.2013 12:00 hod. Po celou tuto dobu je garantován příjem registračních žádostí bez ohledu na výši alokovaných prostředků!

Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. 4. 2013 6:00 hod. do 22. 5. 2013 12:00 hod.

Více informací na www.czechinvest.org.

zpět na seznam novinek