Finance na inovativní projekty jsou, chybí však dobré nápady!

I tato věta zazněla na kulatém stole, který se uskutečnil dne 11.3.2013. Kulatý stůl na téma "Nové možnosti financování inovačního podnikání"  pořádala Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ve spolupráci s Krajským úřadem MSK. 

Podnikatelé mají možnost čerpat ze zdrojů EU např. prostřednictvím Seed/Ventrure kapitálového fondu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a měl by se v nejbližších měsících rozjet nebo prostřednictvím programu Inostart, který řídí společnost Grantika České spořitelny. Ten již nějakou dobu běží a je speciálně určen pro začínající podnikatele v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. "Bohužel zájem není takový, jaký jsme předpokládali a peníze v tomto fondu zatím zbývají. Nejčastější chyby jsou v tom, že žádají žadatelé, kteří nemají inovativní projekty" uvedl zástupce Grantiky. Mimo peněz na realizaci poskytuje program Czechekosystem rovněž peníze na poradenství pro podnikatele, tak aby byli schopni připravit kvalitní podnikatelský záměr, s nímž mohou předstoupit před investory a získat další kapitál.

Na inovativní projekty každoročně přispívá také kraj. V letošním roce kraj vyčlenil 17,17 mil. Kč, přičemž na jeden program (fond Mikropůjček) přidalo finance i statutární město Ostrava.  Mimo fond mikropůjček, který financuje inovativní projekty firem, je možno získat z kraje prostředky i na společné výzkumné projekty podniků a univerzit, podporu studentů na založení nových podniků, zřízení míst ve výzkumu v podnicích, podporu firem v podnikatelských inkubátorech.

zpět na seznam novinek