Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. 7. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TF - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA.

 Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 9. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016.

Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Seminář k této veřejné soutěži se koná 11.8. v Brně.

zpět na seznam novinek