V regionu Moravy vznikl nový farmaceutický klastr MoPharmaC - Moravian Pharma Cluster, z. s.

Farmaceutický klastr MoPharmaC vznikl s myšlenkou stát se územně koncentrovanou sítí spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací v oblasti farmacie. Kooperační vazby členů klastru mají přispět zejména k upevnění a zvýšení národní i mezinárodní konkurenceschopnosti členů.

Obecným cílem klastru MoPharmaC je vytvoření funkční platformy pro podporu spolupráce, inovací, sdílení a výměny informací, rozvoj společných výzkumně-vývojových projektů a jejich zavádění do praxe.

Zájmem klastru je inovovat a dále rozvíjet MoPharmaC o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve farmaceutickém průmyslu a posilují vazby mezi výzkumnými organizacemi, vysokými školami a podnikatelskou sférou zejména, ale ne exaktně, na území Moravy.

Mezi hlavní pilíře spolupráce klastru MoPharmaC patří:

Spolupráce v oblasti obchodního rozvoje: 

 • podpora networkingu, 
 • posilování vzájemné spolupráce, s cílem zvyšování konkurenceschopnosti členů,
 • sdílení informací, know-how a kapacit mezi členy spolku,
 • sdružené nákupy.

Spolupráce v oblasti výzkumu vývoje a inovací: 

 • podpora zavádění inovací do praxe,
 • spolupráce v oblasti společných vědecko-výzkumných aktivit a inovací,
 • zájem vybudovat společné výzkumně-vývojové centrum, 
 • prohlubování spolupráce výzkumných institucí a farmaceutických podniků.

Spolupráce v oblasti personálních zdrojů a vzdělávání:

 • optimalizace nákladovosti aktivit v oblasti personálních zdrojů,
 • prezentace volných pracovních míst na veletrhu pracovních příležitostí a webu klastru, 
 • spolupráce se studenty vysokých škol,
 • společné projekty v oblasti vzdělávání.

Máte-li zájem získat více informací, navštivte webovou stránku www.mopharmac.com

Kontakt:

MoPharmaC - Moravian Pharma Cluster, z. s. 
Budovatelská 1178/35, 
743 01 Bílovec, Česká republika 

Telefon: +420 556 778 411
Fax: +420 597 579 513
E-mail: info@mopharmac.com

zpět na seznam novinek