Základ inovačního systému? KOMUNIKACE A VAZBY!

O tom, co tvoří regionální inovační systém a jeho podstatu diskutovali 6. a 7. 3. 2013 účastníci semináře Regionální inovační systémy, kterou zorganizovala Agentura pro regionální rozvoj pod vedením Ing. Petra Adámka, MBA. Ten v současné době působí jako konzultant podnikatelského inkubátoru SODA na Novém Zélandě.

Obecně je problém v nedostatečném rozvinutí vzájemné komunikace a spolupráce mezi hlavními regionálními aktéry. „Nám se osvědčilo setkávání firem v inkubátoru, inovativní workshopy“, říká své zkušenosti Petr Adámek. „Pořádáme 90 minutová setkání, kterého se účastní dvě firmy s podobným zaměřením a jedná firma na tzv. „na divokou kartu“. Určíme dvě témata, ale nedáváme žádný cíl. Smyslem setkání je otevřeně diskutovat a dotazovat se navzájem. Firmy se spolu prostě jen baví o daných tématech a svých podnikatelských aktivitách a často z toho vznikne něco nového a zajímavého. Jediné pravidlo, které je nutné dodržet, je „Chatham House Rule“, tzn. pravidlo, které povoluje veřejně citovat vyjádřené názory, ale zakazuje uvádět jejich autory“.

Účastníkům byl představen také nový pohled na tvorbu regionálních inovačních systémů – tzv. „rainforest inovation system“, který stojí za úspěchem Silicon Valley. Podstatou tohoto systému je totiž důraz na pozitivní sociální a kulturní prostředí, vytváření vazeb a budování vzájemné důvěry jednotlivých hráčů regionálního inovačního systému. Díky této sociální „interakci“ pak mohou vznikat zajímavé a přínosné projekty či spolupráce.

zpět na seznam novinek