Konzultační dny k novému dotačnímu program pro firmy!

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil konzultační dny k novému dotačnímu programu, který je možno využít k uhrazení výdajů v rámci aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.Jedná se dotace na investiční i neinvestiční výdaje do takového vývoje a výzkumu, jehož výstupy mají potenciál pro uplatnění v; nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách.

KONZULTAČNÍ DNY JSOU VYHLÁŠENY NA 7.9 a 14.9 V ČASE 13 - 17 HODIN. Poskytuje je Krajský úřad a hlásit se můžete u Ing. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz).

Program je určen pro:

  • právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje
  • malé, střední a velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje

Žadatel může získat od 100 tis Kč do 1 mil. Kč. Výše dotace se pak odvíjí i od typu žadatele (malé podniků mohou získat 70%, střední 60%, velké 50%, ostatní subjekty až 80%).

Žádat je možno od 17.8. - 25.9.2015. Více informací na webových stránkách nebo u kontaktní osoby (Ing. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.hones@kr-moravskoslezsky.cz).

zpět na seznam novinek