Téměř stovka účastníků přišla  na Brokerage Event na téma Mechatronika

Konference „Mechatronické systémy v průmyslové výrobě a finálních produktech", kterou pořádala Agentura pro regionální rozvoj, Moravskoslezský kraj a VŠB – TU Ostrava, se uskutečnila 23. 9. 2015 a zúčastnila se jí téměř stovka účastníků.

Na konferenci prezentovali své vývojové projekty na téma Mechatronika nejen čeští odborníci, ale i odborníci ze zahraničí, konkrétně zástupci univerzity Jonannese Keplera a Centra mechatroniky v Linci.  Ti představili historii a současnost vývoje oboru Mechatronika v Horním Rakousku, dopad jejího rozvoje na transformaci regionu od těžkého průmyslu k oborům s vyšší přidanou hodnotou a dále pak výsledky spolupráce mezi univerzitami a firmami.

V bloku Mechatronické systémy v automotive se představili zástupci dvou nadnárodních firem, které v našem kraji mají svá výzkumná oddělení. Zástupce firmy BROSE mimo jiné představil nový platformový zámek pátých dveří pro vozidla značky Landover, který je dodávaný jako komplexní systém na klíč obsahující veškeré technologické prvky pro zabezpečení funkčnosti tohoto zámkového systému. Firma Continental, která neustále rozvíjí své vývojové centrum v Ostravě Hrabové, představila nejnovější poznatky z oblasti pneumatiky automobilových sedaček. Zástupci VŠB – TU Ostrava z katedry elektroniky pak prezentovali výsledky své vývojové práce, na které se velkým dílem podílejí i doktorandi - vozidlo 4x4 s nezávislým elektrickým pohonem každého kola, kdy jsou řídicí systémy pohonu, servořízení, brzd, světel a centrální řídicí systém ovládány dálkově 16-ti kanálovou vysílačkou. Vystavené vozidlo si měli možnost účastníci prohlídnout na vlastní oči. Z firemního sektoru se následně prezentovali zástupci firmy Dodávky a automatizace a FLTC Europe.

I v následném bloku - měřící a řídící technika v mechatronice, se představily významné firmy z MSK – Elcom, Elvac, a také VŠB – TU Ostrava a RFID laboratoř, která se zabývá RFID technologii, jenž slouží v logistice ke správné identifikaci a monitorování různých výrobků či výrobních dílů. RFID laboratoř kromě korejských partnerů spolupracuje např. s firmou Hella či Hyundai Mobis CZ.  

Mechatronika ve strojírenství byla doménou špičky v oboru firmy Bosch Rexroth a „domácí“ firmy OCHI Inženýring dodávající své jevištní a scénické technologie do divadelních sálů. Za VŠB – TU Ostrava prezentoval výsledky vývojových aktivit zástupce katedry robotiky. Mezi nejzajímavější patřilo unikátní monitorovací zařízení, tzv. Systém SAM – „Safety Ambient Monitor“, které lépe chrání životy hasičů nebo báňské záchranáře při zásazích v extrémních teplotách. Přístroj o velikosti mobilního telefonu měří teplotu okolního prostředí, teplotu pod ochranným oblekem a další hodnoty. V případě dosažení hraničních hodnot je na to přístroj včas upozorní. Aktuální stav hodnot je také vysílán do tabletu velitele zásahu.

Konferenci uzavíral blok mechatronických aplikací ve zdravotnictví, ve kterém se prezentovala firma ROBOTSYSTEM a katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB – TU Ostrava. Firma ROBOTSYSTEM představila svůj aktuální vývojový projekt – tzv. „Cognitive Walker“ – technologii integrující rehabilitační a zároveň transportní funkci pro pomoc nemocným (pohybově omezeným) pacientům. Zástupce katedry kybernetiky pak představil výsledky vývojového projektu, který byl realizován společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity – koncept „telemetrického“ bytu - systém vzdálené domácí péče nejen o seniory, tzv. „Living Laboratory“. Instalované technologie v tomto bytě umožňují na dálku měřit různé biologické markery přítomné osoby (jako např. tep či aktivita srdce) a tím tak diagnostikovat stavy ohrožující život. Další funkcí je pak možnost rehabilitace pacienta „na dálku“, který tak během rehabilitačního procesu zůstává v domácím prostředí.

Mezi účastníky konference byli zástupci českých i slovenských technických univerzit, středních průmyslových škol z Moravskoslezského kraje, kde je rozvíjen obor mechatronika, samotní studenti tohoto oboru - potenciální vývojoví pracovníci a v neposlední řadě zástupci z více než 20 firem z různých oborů propojených s mechatronikou.

zpět na seznam novinek