Webináře vedené Maxem Stewartem z Enterprise Florida, Inc. obohatily konzultanty z oblasti podpory podnikání

Za účasti českých i polských zástupců inkubátorů a vědecko-technologických parků se ve dnech 18. 2. a 5. 3. 2015 uskutečnily na Zámku v polském  Cieszyně čtyři webináře věnované tématům, která jsou spojena s počátky podnikání a jeho dalším rozvojem (s tzv. startup fází). Webináře a diskusi vedl senior konzultant ze společnosti Enterprise Florida, Inc. Max Stewart na následující témata:

 

  • Creating a Business Plan, Business Crises, Planning for the Future
  • Increase Sales, and Good Marketing
  • Support transition of the company from start-up position to second phase
  • Entry into foreign markets

Konzultanti z inkubátorů a institucí podporujících podnikání se na místě shodli, že poznatky získané na těchto webinářích určitě využijí při dalším koučinku / rozvoji mladých firem / podnikatelů, kteří jsou zasídleni v jejich prostorech.

 Videa a prezentace z webinářů jsou v plné verzi k dispozici na stránkách ESUS Tritia.

Webináře uspořádalo Evropské seskupení územní spolupráce spolu s Agenturou pro regionální rozvoj v rámci projektu Udržitelné podnikání (číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

zpět na seznam novinek