ArcelorMittal Ostrava: Inovace v ekologických opatřeních

Rok 2015 je pro ArcelorMittal Ostrava rokem, kdy se v huti realizuje tolik investic, jako ještě nikdy v historii.  Naráz zde roste hned 14 ekologických technologií v celkové hodnotě tří miliard korun. Ve většině případů se jedná o technologie na odprašování, kdy nové filtry zachytí více než 500 tun prachu ročně.

Staví se na aglomeraci, vysokých pecích, koksovně i energetice. Jádrem většiny investic jsou tkaninové filtry – nejlepší odprašovací technologie pro hutní provozy na světě, která zachytí i ty nejmenší prachové částice. Tkaninový filtr odsává spaliny přes tisíce tkaninových hadic, na kterých se zachycují prachové částice všech velikostí.  Tyto filtry představují tzv. nejlepší dostupnou techniku – po jejich spuštění narazí huť na technologické možnosti dalšího snižování emisí.

Dalším významným projektem je také nový fluidní kotel na energetice. Toto moderní a výkonné zařízení v hodnotě 1,5 miliardy korun nahradí čtyři stávající uhelné kotle. Kromě vysokého výkonu přispěje také k dalšímu snížení vlivu provozů huti na životní prostředí – významně sníží emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého i prachu.

Po dokončení všech rozestavěných investic ostravská huť stlačí emise hluboko pod limity dané Evropskou unií a zařadí se mezi nejčistší hutní provozy na světě.

zpět na seznam novinek