O téměř 50 milionů korun žádají firmy na výzkum a vývoj

Do konce září mohly firmy z MSK žádat o dotace na výzkum a vývoj.  V novému dotačnímu programu mohou firmy získat finance na uhrazení výdajů v rámci aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, tedy výdaje do takového vývoje a výzkumu, jehož výstupy mají potenciál pro uplatnění v; nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách. Dotační titul je určen nejen pro firmy, ale také vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

 Přijato bylo 61 žádostí s požadavky na dotaci ve výši 49,9 mil. Kč. Z 61 žadatelů bylo 53 firem, zbývající žadatelé jsou vysoké školy, či výzkumné ústavy.  Žádosti zasahují do různých oblastí, jak do strojírenství, energetiky, dopravy, zdravotnictví či bezpečnosti. Nyní probíhá formální posouzení projektů a jejich hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být známy v prosinci, k rozdělení je 15 milionů korun.

 

zpět na seznam novinek