Město Ostrava rozdělí 50 mil korun na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement

Město Ostrava vyhlásilo dotační program na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement, který podporuje projekty v technických, přírodních a lékařských oblastech v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy.

Žádosti mohou být podány v rámci těchto témat:

  • Kvalitativně a vědomostně zvýšit potenciál lidských zdrojů s následným uplatněním na trhu práce (např. podpora stáží na špičkových pracovištích, přednášky zahraničních a tuzemských odborníků, kteří jsou špičkami ve svých oborech aj.),
  • Uplatnění projektů v nových výrobních a technologických postupech, zdravotnických službách, zdokonalení stávajících postupů a služeb,
  • Talentmanagement na území SMO - vyhledávání talentů, práce s talenty, programy pro rozvoj a péči o talenty,
  • Programy významně ovlivňující technickou a přírodovědnou gramotnost, podpora badatelských projektů, podpora studií připravených pro aplikaci do praxe,
  • Podpora vzniku a rozvoje vzdělávacích oborů pro budoucí odborníky.

   Žádat o podporu mohou:

   • VŠ, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami, organizace spolupracující se školami a školskými zařízeními se sídlem na území města Ostravy,
   • školy a školská zařízení zájmového vzdělávání se sídlem na území města Ostravy (oblast talentmanagementu).
   • fyzické osoby nepodnikající.

   Projekt se musí realizovat na území města Ostravy.

   Lhůta pro podání žádosti je od 26. 10. 2015 do 20. 11. 2015.

   Více informací v podmínkách programu.

   zpět na seznam novinek