Zúčastnili jsme se Evropského mechatronického workshopu v Linci!

V březnu jsme se společně se zástupci Moravskoslezského energetického klastru a Vysoké školy báňské zúčastnili Evropského mechatronického workshopu v Linci. Účastnili se zde zástupci z několika zemí - Francie, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Itálie, ad. Cílem jednání bylo identifikovat oblasti vzájemné spolupráce v meziodvětvové disciplíně mechatronika. Výstupem tohoto dvoudenního workshopu byl návrh 4 projektů a byla uzavřena dohoda o Evropské strategickém klastrovém partnerství v oboru mechatroniky. Toto partnerství se bude uchazet o podporu z prostředků Evropské klastrové kolaborační platformy.

zpět na seznam novinek