Kraj podpoří 18 projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Mezi 18 vybraných projektů rozdělí téměř 15 milionů korun.

Cílem dotačního programu bylo prostřednictvím poskytování dotací podpořit realizaci projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro uplatnění v nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách. Program byl určen jak firmám, tak i výzkumným organizacím či vysokým školám.

Celkem bylo do konce září přijato 61 žádostí, které žádaly o více než 45 mil. korun. Pět žádostí nesplnilo podmínky programu, zbývajících 56 pak posoudila výběrová komise. Zastupitelstvo kraje pak rozhodlo o poskytnutí dotace 18 nejlepším projektům.

Mezi vybrané žadatele patří i několik úspěšných účastníků soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje, jako například vítěz soutěže v roce 2013 společnost MEPAC CZ, s.r.o. či firma KVADOS, a.s., která získala 2. místo v roce 2014. Mezi další vybrané žadatele patří i Fakultní nemocnice Ostrava, jenž žádá finance na výzkum v oblasti onkologie, firma ELCOM, a.s., která chce vyvinou novou HW a SW platformu v oblasti energetiky či firma ING Corporation, spol. s r.o. s projektem na vývoj ortéz.

Seznam schválených projektů.

zpět na seznam novinek