Úspěšná realizace aktivit pro podporu mezinárodního výzkumu a mobilit v MSK v roce 2015

Regionální kontaktní organizace Moravskoslezského kraje v rámci projektu na podporu mezinárodního výzkumu a mobilit v MSK zveřejnilo výsledky svých aktivit za rok 2015. V rámci své činnosti RKO mimo jiné poskytlo během roku přes 300 konzultací a asistovalo při přípravě 37 projektových žádostí. Dopady aktivit RKO za poslední dva roky lze hodnotit velice pozitivně, kdy došlo k nárůstu o více než 300% v počtu předložených projektů „domácími“ subjekty oproti létům 2008-2013 do komunitárních programů Evropské komise, jako je Horizont 2020, COSME a RFCS. V případě zájmu je možné své připravované projektové záměry do některého z výše uvedených programů konzultovat v kanceláři RKO sídlícím v Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava. 

zpět na seznam novinek