Další krůček k rozvoji biotechnologií v MSK! Rodí se potenciál pro vznik biotechnologického klastru?

Agentura pro regionální rozvoj je partnerem mezinárodního projektu v rámci programu INTERREG IVC, který je zaměřený na vyměňování zkušeností v oblasti biotechnologie a zavadění výsledků výzkumu a vývoje z této oblasti do praxe. Projekt s názvem ETTBio (Effective Transfer of Technology in Biotechnology) zastupuje 10 partnerů ze 7 evropských zemí, jejichž hlavním úkolem je identifikovat nejlepší praktiky efektivního transferu biotechnologií v partnerských regionech a následná výměna těchto zkušeností mezi sebou včetně implementace na úrovni regionálních politik, strategií a projektů.

Za Moravskoslezský kraj je do projektu kromě Agentury pro regionální rozvoj zapojena také Fakultní nemocnice v Ostravě, která svým know-how pomáhá k efektivnímu nastavení jednotlivých výstupů projektů. Zástupci obou institucí se již zúčastnili třech velice povedených a inspirativních studijních cest do předních metropolí biotechnologického výzkumu a transferu technologií v Evropě. Jedná se Bruselskou univerzitu (VUB) a výzkumný ústav (VIB) v Belgii, Imperial College v Londýně a Biomedicínský park v Barceloně (PRBB/CRG). Výměny zkušeností, diskuse a navazování kontaktů byly v průběhu celé akce velice pozitivně ceněny, a to nejen z řad partnerů projektu, ale i z řad odborníků na transfer biotechnologií, kteří se delegaci věnovali. Poznatky ze studijních cest (příklady dobré praxe) budou v rámci projektu využity při tvorbě případových studií, politických doporučení a dalších implementačních nástrojů, které by měly pomoci s dalším rozvojem tohoto slibného odvětví v Moravskoslezském kraji.

zpět na seznam novinek