Od 1. června OPPIK administruje nově vzniklá Agentura pro podnikání a inovace

Dne 1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Nová agentura vznikla oddělením jedné divize, konkrétně Divize Strukturální fondy, od agentury CzechInvest. Její pracovníci tak budou ve své činnosti plynule pokračovat jen pod hlavičkou nové agentury. CzechInvest bude pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Generálním ředitelem Agentury pro podnikání a inovace byl jmenován Lukáš Vymětal, dosavadní ředitel Divize Strukturální fondy agentury CzechInvest. Zástupci API jsou přítomni nejen v Praze, ale i v regionálních kancelářích CzechInvestu v každém krajském městě České republiky.

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

zpět na seznam novinek