Mezinárodní projekt Clusterix má i českého partnera

Projekt Nové modely inovací pro strategická klastrová partnerství neboli ClusteriX 2.0 zahajuje svou realizaci. Agentura pro regionální rozvoj se v partnerství s dalšími 9 evropskými subjekty zaměřenými na podporu inovací z Rakouska, Itálie, Maďarska, Švédska, Dánska, Belgie, Rumunska a Francie, bude věnovat vzájemné výměně zkušenostív oblasti podpory inovačních procesů a klastrů.

V průběhu projektu pak každý partner vypracuje akční plán s vybranými novými nástroji, který bude následně implementovat.

Projekt je financován z Operačního programu Interreg Europe a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.Více informací na webu ARR

CLUSTERIX 2-0 EU FLAG

logo MSK RGB

zpět na seznam novinek