Zástupci centrální úrovně čerpají informace pro přípravu na "chytré specializace" i v MSK!

Technologické centrum Akademie věd (TCAV) čerpá informace o přípravě na chytré specializace i na regionální úrovni.  TCAV zpracovává pro Evropskou komisi studii o tom, jak se v ČR připravuje chytrá specializace. Informace z regionální úrovně čerpá v šetření, které probíhá jen ve dvou krajích ČR - v Jihomoravském a Moravskoslezském. V Jihomoravském kraji se dotazují Jihomoravského inovačního centra a v našem kraji zástupci TCAV vybrali pro šetření Agenturu pro regionální rozvoj, a.s. Dalšími oslovenými jsou například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo kancelář Asociace krajů.

Cílem studie pro Evropskou komisi je zmapovat existující řídící a politické mechanismy pro inteligentní specializaci. Studie zkoumá  strukturu a trendy národní/regionální ekonomiky, prioritní a výkonná odvětví, vazby mezi sférou výzkumu a průmyslu,  synergie mezi Strukturálními fondy a 7. RP/Horizon 2020,  strategické řízení politiky VaVaI v regionu. K dalším šetřeným tématům náleží způsob stanovování priorit v na centrální úrovni/regionech (jak explicitně tak implicitně), potenciál výzkumných kapacit a analýza mechanismů a rozpočtů využívaných na podporu VaVaI.

zpět na seznam novinek