Národní strategie inteligentní specializace je schválena!   

Vláda na zasedání 11. července 2016 schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, RIS3).

Strategie určuje nejperspektivnější odvětví českého hospodářství, do kterých budou zacíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů (cca 70 mld. Kč).

Vybrané oblasti jsou:

·        Digitální technologie, elektrotechnika

·        Dopravní prostředky pro 21. století

·        Pokročilé stroje/ průmyslové technologie

·        Péče o zdraví, pokročilá medicína

·        Kulturní a kreativní průmysly

·        Zemědělství a životní prostředí

·        Společenské výzvy

Na tyto oblasti by měly být zaměřeny i výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a programu Praha pól růstu. První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 by měly být vyhlášeny v létě a na podzim 2016.

Dokument Národní RIS3 je k dispozici zde.

zpět na seznam novinek