Fakultní nemocnice Ostrava obhájila nejprestižnější mezinárodní akreditaci Joint Commission International (JCI)

 

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) je špičkovou nemocnicí a zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením na severní Moravě a její historie se píše již od roku 1912. Zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel. Ročně je na 1 100 lůžkách hospitalizováno průměrně 46 400 pacientů, ambulantně je provedeno téměř 600 000 ošetření. Obrovským přínosem je maximální komplexnost, která umožňuje léčebný postup od diagnostiky přes léčbu až k doléčovací péči.

FNO je jedinou nemocnicí fakultního typu, která má od roku 2010 nejprestižnější akreditaci dostupnou ve zdravotnictví – Joint Commission International (JCI). Tuto mezinárodní akreditaci FNO v červnu 2013 a 2016 úspěšně obhájila, včetně standardů JCI určených pro univerzitní nemocnice (Academic Medical Center Hospital). Tato rozšířená mezinárodní akreditaci JCI se věnuje cíleně oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví a vzdělávání mediků. Na světě má tuto rozšířenou akreditaci cca 70 nemocnic (rozšířený program je JCI nabízen od 1.1.2013).

Tato prestižní akreditace byla ve FNO postavena na základech systému kvality nastaveného dle standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK). FNO je držitelem akreditace SAK od roku 2007, kdy byla 1. nemocnicí fakultního typu, která tuto akreditaci v ČR získala. Reakreditace SAK proběhly úspěšně v letech 2010 a 2013.

Od roku 2002 je certifikován dle normy ISO 9001 systém kvality v krevním centru, který stál u zrodu budování systémů managementu kvality ve FNO. Všechna laboratorní pracoviště FNO jsou od roku 2012 akreditována dle ISO 15 189 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (od roku 2006 bylo dle této normy akreditováno oddělení klinické biochemie, které je dnes součástí ústavu laboratorní diagnostiky).

Kvalita a bezpečí poskytované zdravotní péče patří dlouhodobě mezi strategické cíle FNO a principy neustálého zlepšování a inovací jsou již hluboce vžity ve všech procesech FNO.

zpět na seznam novinek