Jihomoravský kraj již má strategii S3 dle požadavků Evropské komise připravenu, ale ani Moravskoslezský kraj nezůstává pozadu.

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010 – 2020 je dle vyjádření renomovaných odborníků kvalitním dokumentem, který požadavky Evropské komise již nyní z převážné části naplňuje. Do konce roku má ambice je naplnit úplně. Strategie „chytré specializace“ je velkou výzvou pro Moravskoslezský kraj, neboť právě její úroveň a intenzivní zapojení všech relevantních subjektů (univerzity, výzkumné ústavy, klastry, veřejná správa a zejména firmy) budou rozhodující pro získání dostatečně velkého množství finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací z fondů EU v příštích sedmi letech.  Zástupci ARR se v této souvislosti zúčastnili oponentního řízení k S3 strategiím v Brně. Měli tak možnost shlédnout prezentace strategií „chytré specializace“ od čtyř regionů – Jihomoravský kraj, region Świętokrzyskie, Sasko a Wales. Strategie byly podrobeny detailnímu rozboru ze strany zástupců Evropské komise a přizvaných zahraničních odborníků v oblasti konkurenceschopnosti a inovací z Velké Británie a Francie. Řada doporučení je využitelná i pro Moravskoslezský kraj.

zpět na seznam novinek