Inovační vouchery propojují firmy s výzkumnými organizacemi

Moravskoslezský kraj poskytuje již šest let dotace, tzv. inovační vouchery, na podporu inovačních aktivit a spolupráce mezi malými a středními podniky a výzkumnými pracovišti. Kraj se rozhodl prostřednictvím své Agentury pro regionální rozvoj provést průzkum, jehož cílem bylo vyhodnotit spokojenost příjemců dotací a efektivnost využití tohoto dotačního titulu.

Ze získaných výsledků vyplývá, že inovační vouchery otevírají cestu k aplikaci teoretických poznatků do praxe a zvyšují inovační aktivitu firem. Příjemci dotace nejčastěji využili prostředky na provedení experimentálních měření či na vývoj nového produktu/technologie (viz graf). Tato forma spolupráce s výzkumným pracovištěm zvýšila v 65 % případů konkurenceschopnost zapojených firem a podpořila rozvoj dalších společných vědecko-výzkumných aktivit.

Graf: Využití inovačních voucherů

ob

zpět na seznam novinek