Za podpory projektu Smart Akcelerátor vzniká nový projekt v oblasti kolaborativních robotů

13 členů inovační platformy Moderní řídící systémy jednalo ve středu 14.9.2016 o rozvoji kolaborativních robotů a možnosti realizace společného projektu v této oblasti.

Inovační platformy, která se schází k podpoře naplňování inovační strategie Moravskoslezského kraje a projektu Smart Akcelerátor, se účastnili zástupci významných firem regionu jako je např. Continental Automotive CR s.r.o., CROMODORA WHEELS, s.r.o., Varroc Lighting Systems, s.r.o. či Brose CZ a dále také zástupci Moravskoslezského automobilového klastru a Vysoké školy bánské – Technické univerzity Ostrava.

Doc. Vladimír Kebo z VŠB-TUO představil aplikace kyberneticko-fyzikálních systémů CPS, jenž jsou klíčovým elementem pro průmysl 4.0, a tedy i pro fungování kolaborativních robotů. Praktické příklady stávajícího využití kolaborativních robotů prezentoval David Dvořáček z firmy Brose CZ. Ten se zmínil o hlavních bariérách a očekáváních od robotů.

Z následné diskuse mezi členy inovační platformy vyplynuly 4 faktory, které brzdí rozvoj robotiky:

  • Legislativa
  • Přesnost výroby
  • Standardy v jednotlivých firmách
  • Finanční náročnost

Překonání uvedených omezení by mohlo být obsahem společného projektu, který by měl být realizován Moravskoslezským automobilovým klastrem ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj a firmami z regionu. Všichni účastníci setkání inovační platformy byli vyzváni k zapojení se do projektu. Vyspecifikování přesného obsahu projektu proběhne na dalším setkání skupiny těch firem a institucí, které projeví zájem o realizaci projektu.

 

zpět na seznam novinek