Zapojte se do otevřených výzev Horizon 2020 v oblasti energetiky

Podniky (malé, střední a velké) a veřejná správa mají možnost zapojit se do otevřených výzev programu Horizon 2020 na rok 2017 v oblasti energetiky. Výzvy jsou zaměřeny na dva typy aktivit:

  • Inovační akce (IA) – podpora životaschopnosti nových technologií a řešení v oblasti energetiky. Může být financováno až 70% nákladů projektu (u neziskových organizací až 100%), přičemž velikost projektu musí být 1 - 6 mil. EUR. Alokace na tyto inovační akce je 49 mil. EUR a žádosti lze podávat do 19. ledna 2017.
  • koordinační a podpůrné akce (CSA) – podpora schopností, mobilizace investic a implementace EU politiky. Financováno může být 100% nákladů projektu, velikost projektu musí být 0,5 – 2 mil. EUR.  Alokace na tyto akce je 55 mil. EUR a žádosti lze podávat do  7. června 2017.

    V prezentaci naleznete na slidech 8 – 14 konkrétní označení jednotlivých výzev prolínajících se do 5 oblastí: Heating and Cooling, Consumers, Buildings, Industry & Products, Finance for sustainable Energy. Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete na ec.europa.eu.

    Informace byly získány na základě účasti na Národním Informačním Dni - Energy a EURATOM v návaznosti na výzvy 2017 v energetice v Praze dne 18.10.2016. Další prezentace z této akce lze nalézt na webové stránce www.h2020.cz.

    zpět na seznam novinek