Jak podporuje inovace Japonsko a v čem nás inspirovalo?

Další z řady zahraničních studijních stáží v rámci projektu Smart Akcelerátor se uskutečnila v Japonsku. Jejím hlavním cílem byl přenos zkušeností o podpoře inovací.

Japonsko je technologicky, kulturně i sociálně vyspělá země s velkým důrazem na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Do výzkumně-vývojových aktivit jde v Japonsku více než 4% HDP, tedy o 2% více než v České republice. Během několika návštěv výzkumných institucí (Kanagawa Industrial Technology Center, NEDO, NICE Holdings, Univerzita KEIO, Národní institut vědy a technologie) získali účastníci mise mnoho informací a konkrétních příkladů, jakými nástroji Japonsko podporuje výzkum a inovace, jak se na podpoře podílejí veřejné subjekty a jaké mají výsledky.

Jedním z nejdůležitějších poznatků, které je uplatnitelný i v našich podmínkách, je postup, jakým se v Japonsku realizuje technologický foresight. Zatímco v našich podmínkách se foresight provádí sektorově či se mapují dílčí výzkumné oblasti, v Japonsku se používá tzv. horizon scanning. Ten spočívá v mapování trendů s mezioborovým přesahem a klade velký důraz na společenské potřeby, přičemž velmi silným tématem v Japonsku jsou například senioři.

Důraz na společenské potřeby jde v Japonsku „ruku v ruce“ s  již pátou společensko-průmyslovou revolucí. Tato tzv. Super Smart Society 5.0 je v porovnání s evropským Industry 4.0 trochu komplexnější – současné i plánované výzkumně-vývojové aktivity v Japonsku silněji akcentují společenské potřeby (roboti v lékařské péči, on-line monitoring pacientů a seniorů, inteligentní systémy plánování dopravy a volby dopravních prostředků dle aktuální dopravní situace, koncepty chytrých měst, nové dopravní (manipulační) systémy pro seniory s omezenou pohyblivostí, apod.).

V rámci návštěvy organizace NEDO (New Technology and Industrial Development Organization), což je největší japonská veřejná organizace pro podporu výzkumu a vývoje, bylo rovněž představeno několik nástrojů se zaměřením zejména na podporu startupů. Zajímavým může být např. program Alliance, v rámci něhož je podpořeno zahrnutí start-upů do podnikové aliance za účelem společného výzkumu.

Jeden z účastníků stáže, Doc. Kebo, tuto cestu pozitivně zhodnotil, upozornil však na odlišnosti v obchodním jednání: „Jednání s Japonci má svá specifika, které je nutné dodržovat. Mohou být vzorem čestného jednání, k uzavření obchodu stačí ústní dohoda a podání ruky - nepotřebují písemné smlouvy a právníky. Veškerá jednání jsou koncepční a promyšlená, jednání narychlo považují za neslušné - prokazující nesolidnost partnera. Češi jsou mnohem kreativnější, což může být někdy v jednání s Japonci na škodu“.

„Přínos vidím zejména v možnosti zlepšení strategického směřování výzkumu, vývoje a inovací v MSK a v případných úpravách vhodných pro Regionální inovační strategii MSK. Získané poznatky využiji jak v rámci práce v  Radě pro inovace MSK, tak i v další odborné práci na Technologické agentuře ČR a Vysoké škole báňské – technické univerzitě“, doplnil doc. Kebo.

 

zpět na seznam novinek