Telemedicína nabízí pacientům pohodlí a bezpečí, lékařům úsporu času a snadnou komunikaci

Telemedicína, to je pojem, o kterém se mohli účastníci inovační platformy pořádané Agenturou pro regionální rozvoj v rámci Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, dozvědět  dne 6.12.2016 více.  Nově vzniklé Národní dohledové centrum (NDC), které sídlí ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě a je jediným pracovištěm svého druhu v ČR, poskytuje služby pacientům a lékařům v celé zemi. 

Podstatou telemedicíny a potažmo i jednou z hlavních činností NDC, je vzdálené monitorování pacientů. V praxi probíhá toto monitorování tak, že pacient si může doma sám provádět měření, která mu vzhledem k jeho diagnóze doporučí lékař (například měření tlaku nebo hladiny cukru v krvi) a naměřená data jsou následně zpracována a pomocí vzdáleného přístupu jsou lékařům k dispozici v reálném čase. Lékař tedy může sledovat důležité hodnoty odrážející pacientův zdravotní stav a v případě dosažení, či překročení nastavených limitních hodnot je vyvolán alarm. Lékař může okamžitě zakročit (změnou medikace apod.) či sdílet data. Řešení umožňuje také snadnou komunikaci mezi lékařem a pacientem.

Lékařům i pacientům šetří telemedicína čas. Lékař může sledovat zaznamenané hodnoty svého pacienta v době, kdy má časové možnosti a pacient nemusí být jen z důvodu pozorování hospitalizován, čekárny u lékařů, kteří s NDC spolupracují, jsou volnější. Celé řešení znamená úsporu nákladů a spokojenost pacientů i lékařů.

zpět na seznam novinek